Výstava ateliérových prací

Voda Litovického potoka

Eliška Římalová

Anotace

Návrh reaguje na SWOT analýzu povodí Litovického potoka a to především na slabé stránky a příležitosti. Konkrétně se věnuje propojení a rozšíření stávající zeleně a vodních prvků, zlepšení kvality vodních toků, nabízí nové body zájmu v podobě cyklostezky, rozšířených mokřadů a cesty, která zajišťuje lepší prostupnost zdejší krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.