Výstava ateliérových prací

Dům dětí a mládeže

Bc. Anežka Bušková

Anotace

Dům dětí a mládeže je objektem, který není určen jen pro děti, ale pro všechny obyvatelé Litoměřic. Okolo těchto budov vznikají tak dvě pěší ulice, které směřují k hradbám města. Cihelná fasáda respektuje historický dojem okolní zástavby, zároveň velké prosklené plochy přinášejí moderní dojem do svého okolí. Budova tvarem, který připomíná písmeno V se otevírá do hlavní ulice a vytváří nádvoří pro odpočinek a zamezuje tak dětem přímý výběh do silnice. Dominantou objektu jsou velké prostory pobytových chodeb s prosvětleným schodištěm. Budova je vybavena několika třídami pro kroužky focení, hudby, pracovních činností a dalších volnočasových aktivit. Nechybí ani dva sály, překonávající dvě patra, jeden sloužící jako taneční sál a druhý pro divadlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho