Výstava ateliérových prací

Mezonetové bydlení Nové Dvory

Bc. Barbora Kratochvílová

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok bytových domů v lokalitě Nových Dvorů. Každý ze studentů měl za úkol navrhnout část v bloku s cílem vytvořit smysluplný celek. Jednotlivé domy mají různé formy bydlení jako například studentské bydlení, co-working nebo mezonetové bydlení. Výsledkem je spojení všech domů dohromady a vytvoření tak spolupůsobícího celku od podzemních garáží po ustupující střešní podlaží. Bytový dům je utvářen z části typickými byty o různých rozlohách a mezonety.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.