Výstava ateliérových prací

Proluka na Františku - Dom s pečovateľskou službou

Adam Ľubomír Korman

Anotace

Vstupy do Domu seniorov sú dva z ulice U Milosrdných. Z ulice Malá Kláštorná je prístup na autovýťah na parkoviská a sklady do suterénu. Medzi jadrami v parteri je v strede umiestnená recepcia. Vedľa nej sú knižnica a ošetrovňa. Na konci chodby na východnej strane je vstup do jedálne. Z chodby v parteri Domu seniorov je prístupné aj kaderníctvo. V typických podlažiach v 2., 3. a 4. poschodí sú umiestnené izby seniorov prístupné z chodby presvetlené francúzskymi oknami na oboch koncoch chodby. Na streche je navrhnutá záhrada - slúžiaca pre záujmy a aktivity seniorov, oddych, relaxáciu, zdravotné procedúry atp.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA