Výstava ateliérových prací

KONEČNÁ

Tomáš Horník

Anotace

Návrh je zaměřený na cestu mezi intravilánem Jizerního Vtelna a spodní hranicí extravilánu. Jedno z největších negativ bylo zakončení cesty, neboli hlavní osy celé obce, a také nedostatek zeleně v jejím okolí. K celkovému návrhu byl využit i potenciál nejvyššího bodu Jizerního Vtelna s názvem Popluží. Hlavním návrhem v řešeném území je již zmíněné zakončení cesty, který je inspirován nedalekou železniční tratí nacházející se pod svahem hlavního návrhu Konečná. Návrh Konečná slouží pro sdružování, ale také pro rozjímání při průhledu skrz zeleň na malebnou krajinu. Kvůli nedostatku zeleně je navrhnutá alej podél hlavní cesty z ovocných stromů. Ovocné stromy jsou použity i na menší alej, která je součástí návrhu vyhlídky Popluží, ze které je možné dohlédnout na Bezděz a Ještěd.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan