Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DOM CO-LIFE

Bc. Terézia Jancíková

Anotace

Projekt CO-LIFE využíva parcelu v novo-budovanej časti Nové Dvory na multifunkčnú stavbu pre rôzne životné etapy človeka. Inšpirácia pochádza z nedávnej minulosti- osamelého životného štýlu počas pandémie, reaguje na súčasné vysoké ceny nehnuteľnností a naplní sny úspešných. V projekte je preto situované coworkingové centrum, ako zdieľaný pracovný priestor, co- livingové bývanie, ale multifikácia postuone vyúsťuje do bežných bytových domov ako aj do luxusných apartmánov. Stavba tak umožňuje budovanie komunity v novo-vznikajúcich častiach mesta, vo všetkých fázach života.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.