Výstava ateliérových prací

Anotace

Navrhujeme čtvrť Nových Dvorů, oblast na křížení významných dopravních os s potencionálem stát se novým důležitým subcentrem pro jižní sektor hlavního města Prahy. Velkoryse a odvážně tvoříme a prověřujeme vzniklý regulační plán. Rozkreslujeme ulice, držíme linie navržené územní studií, vytváříme vnitrobloky a nové struktury. Rozvoj centra je navázán na dopravní zlepšení dopravy v území. Vybudováním stanice nové linky metra D, Nové Dvory, a s prodloužením tramvajové trati z Modřan do Nových Dvorů. Námi navrhované domy otevíráme a bloky zpřístupňujeme, hmoty bloků různě členíme a tvarujeme. Domy jsou ve stejné lokalitě, avšak na svažitý terén území, každý reaguje trošku jinak. Odkaz na BIMx model: https://bimx.graphisoft.com/model/dfa56322-70da-4101-b4ed-5b053cdd43be

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.