Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh bytového domu v ulici Na Hřebenkách, který se nachází v Praze, v městské části Praha-Smíchov pod Strahovským stadionem. Bytový dům je situován na svažitém pozemku o rozloze 3550 m². Návrh domu opisuje část kružnice a jeho průčelí je z velké části proskleno, průčelí domu je situováno na jihovýchod. Bytový dům má 8 nadzemních podlaží. V prvním patře bytového domu se nacházejí čtyři komerční prostory se zázemím a dva vstupy do bytového domu. Zbylé patra tvoří byty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková