Výstava ateliérových prací

Bytový dům - Koh-i-noor Waldes

Bc. Martina Stručovská

Anotace

Moderní bydlení ležící v ose nově vzniklého městského bloku na místě bývalého areálu továrny Koh-i-noor Waldes. Na drobné parcele a z obou stran obklopený, je dům jasně definován předozadními fasádami. Venkovní pavlač příčně dělí dům na dva hmotové celky, které jsou vůči sobě posunuté a navazují tak na sousedící domy. Na pohled jednoduché členění umožňuje přehledné zónování a snadnou komunikaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.