Výstava ateliérových prací

Fasáda školy

Ján Blana

Anotace

Fasáda školy (jednoplášťová fasáda kombinovaná s dvojplášťovou). Ako konštrukčný základ bol zvolený rástrový hliníkový systém Schüco, ktorý umožní bezpečné osadenie výplní skla rôznych veľkostí. Kotvenie zvislých a vodorovných fasádnych panelov (sklovláknitý betónový dielec Rieder) je realizované do líca železobetónovej dosky a obvodového stĺpa v každom podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha