Výstava ateliérových prací

Bytový dům Ostrava!!!

Jakub Jan Vítkovský

Anotace

Cíl urbanistického plánu do kterého jsem navrhoval bytový dům je prosperující krásné město s vysokou kvalitu života. Během navrhování jsem se na tyto a další vize snažil myslet. Hlavní myšlenky, které jsem chtěl do svého návrhu zakomponovat byly kontrast a příroda. Kontrast se promítá jak v půdoryse, tak následnému řešení fasády. Dům je tvořen ze dvou svislých kvádru z nichž je jeden, větší, černý a druhý menší je bílý. Balkony, popřípadě lodžie jsou pak řešeny v souladu s barvami, kde u černého kvádru jsou balkony (adice) a u bílého lodžie (substrakce). Oba typy prvků jsou pak doplněny o květináče, které vytváří pocit přírody v pohodlí domova. Zároveň malé lesíky soplňují černobílou visáž budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký