Výstava ateliérových prací

blōw ID

Barbora Gažiová

Anotace

blōw ID je nafukovací prst, ktorý parafrázuje nedôležitosť vizuality človeka. Táto práca bola vytvorená technológiou vysokofrekvenčného stroja, ktorý mocou magnetických vĺn zvaruje PVC fóliu do požadovaných rozmerov / spojov. Otázka vizuality smeruje ku skupine ľudí, ktorí svoju vizuálnu stránku neovlyvňujú a skupiny ľudí, ktorí svoj vizuál ovládajú pomocou chirurgických zákrokov. Cielová skupina návrhu článku prsta ako náhradu cielim priamo na ľudí, ktorí pri rôznych činnostiach prišli o článok/celý prst. Táto skupina je nechcene odkázaná na udsúdenie spoločnosťou skrz vonkajšej formy/tvaru končatiny, pričom často po úraze prichádza ku deformácií, ktorá priťahuje o to väčšiu poznornosť okolia. Nafukovanie týchto častí parafrázuje vo finálnom návrhu prázdnotu a kritizuje zmýšlanie človeka.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel