Výstava ateliérových prací

HOME ENDLESS

Bc. Barbora Štolpová

Anotace

Název Home endless v sobě nese stavbu o dvou funkcích - bydlení a sociální ubytování pro lidi bez domova. Obě tyto funkce jsou od sebe vertikálně odděleny hmotou, ze které je dostatečně patrná každá funkce. Nízkoprahové centrum je uzavřená stavba s minimálními otvory zabalená v cihle - konstrukce však dostatečně dýchá díky vzduchové mezeře ve fasádě. Celkově působí velmi útulně a vítá tím všechny své budoucí obyvatele a návštěvníky. Bytová stavba je s nízkoprahovým centrem ve velkém kontrastu; materiálovém - velkoformátové desky s velkým podílem prosklené plochy, barevném - černá barva x světle šedá barva NC, otevřený aktivní parter x uzavřený polosoukromý parter NC a hmotou se liší ve výškách. I za předpokladu velkého kontrastu spolu obě hmoty velmi pěkně spolupracují.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel