Závěrečné práce

Ústav pro studium totalitních režimů, Klárov

Mahdalová Anna

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaná multifunkční budova se nachází v Praze na Klárově. Bude sloužit Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen ÚSTR). ÚSTR je instituce, která zkoumá období totalitních režimů v Československu a má také za úkol seznamovat veřejnost s tímto tématem. Nachází se na parcele vymezené ulicemi Klárov, U Železné lávky, Kosárkovo nábřeží a Nábřeží Edvarda Beneše. Cílem navrhovaného řešení je sloučit v současné době oddělené pracoviště v nevyhovujících podmínkách do jednoho objektu. V budově tedy sídlí administrativní část ÚSTR, Archiv bezpečnostních složek (ABS) a část určená veřejnosti ( badatelna, knihovna, výstavní prostor, kino, přednášková místnost, učebny, kavárna).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.