Výstava ateliérových prací

MRAKODRAP. NOVÁ SILUETA PRAHY

Bc. Volodymyr Ferniuk

Anotace

CÍLEM ATELIÉROVÉ PRÁCE BYLO VYTVOŘIT NOVOU PANORAMU PRAHY NA ÚZEMÍ BUBNY-ZATORY A NAVRHNOUT TAM MONOFUNKČNÍ MRAKODRAP. PRVNÍM ÚKOLEM BYLO UDĚLAT PODROBNÝ ANALÝZ ÚZEMÍ. URČIT OPTIMÁLNÍ VÝŠKY VĚŽÍ, ANALÝZ INSOLACI, PERSPEKTIVNÍ POHLEDY, KOMPOZIČNÍ STRUKTURU VÝŠEK BUDOV V AREÁLU. VÝŠKA STAVBY: 209 METRŮ STAVEBNÍ PLOCHA: 11600 M2 PLOCHA VŠECH PODLAŽÍ VĚŽE: 33 500 M2 PLOCHA VŠECH PODLAŽÍ BLOKU: 49440 M2 POČET PODLAŽÍ: 53 STAVEBNÍ FUNKCE: BYTY, KANCELÁŘE, PRONÁJEM, LÁZNĚ, CO-WORKING, RESTAURACE A VYHLÍDKA NA PRAHU NA VÝŠCE 206M. NA STŘEŠE BLOKU JE NAVRŽEN PARK PRO RESIDENTY.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten