Výstava ateliérových prací

Parazit

Dominik Nosko

Ocenění

Anotace

Logistické haly vnímam ako element parazitujúci na okolitej krajine. Otáčam tento negatívny princíp na pozitívny v podobe nového Parazita. Svojou formou umožňuje vytváranie verejných priestorov a uzavretejších susedských komunít. Prináša bývanie na opustené strechy logistického centra. Spája haly, spája ľudí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch