Výstava ateliérových prací

PROLUKA NA FRANTIŠKU

Gabriela Šavelová

Anotace

V proluke U Milosrdných sa stretávajú budovy rôzneho výškového charakteru a z rôznych historických období. Zo západu od Anežského kláštora sa jedná o drobnejšie merítko, v podobe gotickej parcelácie. Z juhozápadu sa jedná o blokovú zástavbu 19. storočia, ktorá je väčšieho formátu. Budovy nie sú to jediné, čo mení merítko, šírka ulíc sa tiež zužuje a zanecháva tak budúcu stavbu mimo línie, ako zakončenie ulice U Milosrdných. Cieľom návrhu je teda vytvoriť prechodný článok medzi nimi, práve pomocou novej, modernej budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA