Závěrečné práce

Bydlení pro seniory v Brně

Bc. Lucie Svobodová

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo vytvořit rámec možné koncepce výstavby sdíleného bydlení pro seniory ve třech různých měřítkách. Tyto návrhy jsou zpracovány tak, aby svojí formou reflektovaly aktuální sociální potřeby pro bydlení seniorů. Zadání projektu vychází z Předdiplomního semináře, kde byla provedena prostorová a urbanistická analýza volných pozemků i stávajících objektů v městské části Brno - Střed, které jsou vedeny ve vlastnictví města. Měřítka: 1/ Byt - návrh rekonstrukce bytu, příp. spojení více bytů ke sdílenému bydlení pro seniory. 2/ Rekonstrukce - návrh rekonstrukce a částečná dostavba stávajícího městského domu ke sdílenému bydlení pro seniory. 3/ Dostavba - návrh komunitního bydlení ve městě, optimální návrh sdíleného bydlení, dodržení norem, sdílené sousedství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.