Výstava ateliérových prací

7000t rajčat.

Bc. Timotej Hlaváček

Ocenění

Anotace

Žijeme v dynamické době. Růst počtu obyvatel ze 3 miliard v 60. letech 20. století na víc jak 8 miliard dnes. Tato doba přináší otázky urbanizace, klimatické změny, stárnutí populace a zásadní změny v technologii výroby. To vše nás i v poměrně klidné Evropě vede k vážným otázkám i v oblasti rozvoje a urbanismu. Je zřejmé, že už se nejsme schopni rozvíjet extenzivně a že jsme v procesu hledání všech možných vnitřních rezerv. Na jedné straně se vracíme k anticko - stredověkému konceptu koncentrovaného města, zároveň se společnost při své dynamice nemůže zbavit mobility a propojení cílů. Je to jedno z dědictví modernity se svým oddělením práce a bydlení, v tomto případě jako u většiny velkých utopií se značně odlišným dopadem, než myslitelé zamýšleli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch