Výstava ateliérových prací

Regenerace obce Loukov a přilehlé krajiny

Bc. Lucie Flanderková

Anotace

Projekt se věnuje katastrálnímu území obce Loukov. Snaží se přiblížit se původní historické podobě. Inspiruje se historickou hospodářskou krajinou Rohanů a přizpůsobuje jí dnešním podmínkám a požadavkům na ekologické hospodaření. Současně se věnuje centru obce, nalezení nové náplně pro obecní náves a znovu oživení obecního prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler