Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM NOVÉ DVORY

Olena Obraztsova

Anotace

Moje část bytového komplexu se nachází na jihu pozemku. Spodní patro má komerční funkci - obchodní plocha. Nad ním se nacházejí tři obytná patra. Velikost bytů se pohybuje od 50 m2 až 120 m2. Střecha má funkci zelené střechy. Pod patry se nachází také dvoupodlažní parkoviště pro obyvatele budovy. BIM model: https://bimx.graphisoft.com/model/15d8299a-68d8-403a-8e96-bbcfe6b92008

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.