Závěrečné práce

Bruselská čvrť - Gentbrugge, Gent

Bc. Anna Janečková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistická koncepce pro část území Gentu po odstranění viaduktu dálnice E17. Návrh se soustředí na vybrané území kolem dálničního exitu 10.  Koncepce návrhu vychází ze čtyř hlavních principů založených na výstupu čtení území. Návrh dále rozvíjí tyto principy do návrhu konkrétních hmot, veřejných prostranství a dějů. Součástí návrhu je tvorba dopravně-společenského centra oblasti. V návrhu je kladen důraz na přiměřenou hustotu bydlení, podporu chůze a cyklistiky a tvorbu bohatých dějů. Cílem je navrhnout čtvrť budoucnosti, která zároveň navazuje na charakter a tradice místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.