Výstava ateliérových prací

Začlenění mimoúrovňové křižovatky do struktury města

Tomáš Kodet

Anotace

Diplomní projekt se zabývá urbanisticky komplikovaným územím v oblasti mimoúrovňové křižovatky Pelc -Tyrolka, kde se na sebe napojují Městský okruh a Severojižní magistrála. Spolu s komplexem vysokoškolských budov a skalními útvary jde o charakterově velmi silnou lokalitu. Součástí návrhu je okružní lávka, která svými rameny překonává bariéry dané terénem i křižovatkou a která novou městskou strukturu zapojuje do dynamických dějů v okolí. Křižovatka se tak stává těžištěm celé oblasti, kde se propojují různé výškové úrovně a kde je silně koncentrován pohyb.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký