Výstava ateliérových prací

Mezonety Nové Dvory

Tereza Studená

Anotace

Bytový dům se nachází na severu námi navrhované lokality Nových Dvorů a dotváří tak Kolonii Tempo. Výškově tedy celý blok utváří pomyslný přechod mezi zástavbou rodinných domů a moderními výškovými budovami z jihu. Dům je úzce spojený s dalšími třemi bytovými domy v bloku a sdílí s nimi většinu polosoukromých prostor. Cílovou skupinou návrhu jsou rodiny s dětmi. Konceptem je sestava čtyř mezonetů, s tím, že první dva zaujímají 1NP a 2NP a další dva mezonety zaujímají 3NP a 4NP. Atypické pro uspořádání komunikačního schodiště celého domu je to, že vede z 1NP až do 3NP, protože jedině zde se nacházejí vchody do bytů. Fasáda s francouzskými okny je řešená betonovou stěrkou. Významný je také pravidelný rastr fasády, který obměkčuje dřevěná treláž s popínavými rostlinami.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout