Výstava ateliérových prací

Antiparkovací zábrana

Alžběta Veličková

Anotace

Druhým semestrálním zadáním bylo navrhnout antiparkovací zábranu pro město Praha. Ve svém návrhu jsem se rozhodla pracovat s tramvajovou židlí, která bude přimontovaná k betonové kostce. Jedná se o objekt, který by měl kolemjdoucí pobavit. Hravým prvkem je i to, že ukotvení židle umožňuje sedícímu se na ní pootočit. Židle mohou být skládány za sebe, vedle sebe nebo mohou být nepravidelně rozházeny v prostoru. Jejich umístěním se zamezuje parkování, ale také se tím vytváří místo, kde se setkávají lidé. Proto by bylo nejlépe tyto zábrany umisťovat na větší prostranství typu náměstí. Tyto parkovací zábrany nahrazují klasické betonové kostky, sloužící tomuto účelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer