Výstava ateliérových prací

Antiparkovácí zábrana

Ondřej Kobza

Anotace

Stejně jako prážské chodníky je návrh zábrany zdoben vzorem legendární pražské mozaiky. Kostkami ze Supíkovického a Lipovského mramoru je zaskládána klasická betonová zábrana ve tvaru krychle. Jelikož návrh navazuje přímo na chodník, zábrana více zapadá do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer