Výstava ateliérových prací

Byty pro studenty, Litoměřice

Petra Kadlecová

Ocenění

Anotace

Rozvoj Litoměřic byl silně ovlivněn jeho lokací, která je často označována za ideální. I dnes by se dala poloha Litoměřic považovat za velmi výhodnou. Díky pravidelné dopravě je možné se za necelou hodinu dopravit například do Prahy nebo Ústí nad Labem. Právě díky dobré dostupnosti řady univerzit, mnoho studentů z Litoměřic a okolí upřednostní dojíždění, ať už před kolejí nebo studentskými byty. Právě díky této skutečnosti vznikl nápad na vytvoření bytového domu, který by poskytoval bydlení pro studenty, kterým nevadí dojíždění, nechtějí zcela opustit Litoměřicko. Koncepce komunitního bydlení by poskytla jak soukromí vlastních pokojů s privátním sociálním zázemím, tak řadu společných prostor, kde by se studenti mohli potkávat a trávit volný čas nebo studovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho