Výstava ateliérových prací

B Y T O V Ý D Ů M ŠAFRÁNKA

Angelika Pišťáčková

Anotace

Návrhem projektu je dvoupodlažní bytová stavba nabízející kvalitní bydlení pro pracovník či stážisty nedaleké motolské nemocnice. Hmotové řešení objektu bylo zvoleno podle charakteru okolní zástavby. Půdorysný tvar písmene L utváří jakýsi dvůr, který má podněcovat lidi k setkávání, využívání přírodní vegetace, a především k odpočinku. Vstupy do jednotlivých bytů jsou navrženy právě ze dvora, ve 2NP pak z pavlače. V 1NP se nachází dvě bytové jednotky, komunitní centrum, technická místnost, sklepní prostory a kolárna/kočárkárna. Dále ve 2NP, které je přístupné po venkovním schodišti nebo výtahem, se nachází 5 bytových jednotek o různých dispozicích (2kk a 3kk).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková