Závěrečné práce

Současná ulice - proluka 5. května, Praha

Bc. Marek Žáček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Městský dům s byty vyššího standardu a komerčním parterem. Doplnění proluky v uliční frontě exponované městské třídy. Úprava veřejných prostranství v širším okolí ve vztahu ke kvalitě prostoru a dopravní situaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.