Závěrečné práce

Bydlení u Botiče

Bc. Jana Vichorcová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jedná se o koncepční urbanistickou úlohu, jak současné zpustlé území začlenit do struktury města. Na okraji centra Prahy navrhuji urbanistický komplex, který je ve své hmotě rozmělněn zářezy, podchody a střídáním různých výšek domů reakcí na okolní různorodou zástavbu. Stává se součástí města, a proto je nastaven vyšší standard i měřítko. V bloku se nachází byty, pronajímatelné prostory v parteru, kanceláře a mateřská školka, přístupné z dlážděných ploch, které vedou do společné zahrady a k Botiči.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.