Výstava ateliérových prací

OSTRAVA: CENTRAL PARK - STÁJE

Petr Preis

Anotace

Moderní polozapuštěný objekt dřevostavby stájí v lokalitě Ostrava Dubí v místě bývalého Dolu Jana Švermy, v lokalitě Svinov, je svým pojetím určen převážně rekreačnímu jezdectví. Objekt v mírně zvlněném svahu levého břehu řeky Odry se nachází v dochozí vzdálenosti přírodní rezervace Rezavka. Stavba je funkčně tvořena třemi celky: obytnou částí, oddělenou od zbylých dvou průchodem, hygienickým zázemím a stájemi s možností stálého ustájení až 20 zvířat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák