Výstava ateliérových prací

Senior Centrum s terénní pečovatelskou službou

Veronika Pokorná

Anotace

Záměrem práce je analyzovat současný stav v oblasti péče o seniory a reagovat na její nedostatky. Se stále se zrychlujícím stárnutím populace je potřeba najít nová řešení v poskytování služeb seniorům a to z důvodu nedostatečné kapacity v domovech pro seniory a měnícího se modelu rodiny, kdy je čím dál tím méně obvyklé, že je rodina schopna se starat o své starší členy. Cílem je tedy navrhnout alternativu pro seniory, kteří by rádi prožívali své stáří v prostředí domova, ale nejsou schopni sami zvládat některé každodenní úkony a uvolnit tak kapacity ubytovacích seniorských zařízení pro ty, kteří se bez nepřetržité péče neobejdou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský