Výstava ateliérových prací

ADAPTACE KD CRYSTAL

Radim Fiala

Anotace

Autorem kulturního domu Crytal z 80.let je Jiří Suchomel z ateliéru SIAL. Ve svém zásahu zachovávám hlavní myšlenku a ráz domu, a to inspiraci bastionem na konci klášterní zahrady, který je protnut venkovním schodištěm propojujícím jižní část města, park, klášterní zahradu a historické centrum. Dojde k výměně neprůstupné technické fasády za novou. Ve fasádě vzniknou vyklápěcí vstupní panely se stejným dělením jako zbytek fasády, aby při jejich zavření působila jako jeden celek a ponechávala původní vzhled rámů. Dva ze vstupů nejblíže venkovnímu schodišti jsou navrženy jako hlavní. Zbylé vstupy slouží jako propojení parteru s parkem. Podle analogie oranžerie vznikne v nově proskleném parteru bistro se skleníkem prostupné do bosketu v parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán