Výstava ateliérových prací

REVITALIZACE ÚZEMÍ OBCE BEZDĚKOV

Bc. Kateřina Suchardová, Bc. Albert Schneider

Anotace

Urbanistický návrh území obce Bezděkov u Žatce představuje komplexní plán využití území a okolní krajiny, který představuje řešení aktuálních nedostatků v této chmelařské a zemědělské krajině. Návrh zahrnuje také detailní úpravy několika lokalit, které mají za cíl vytvořit atraktivnější a především funkční prostředí pro místní obyvatele i turisty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler