Závěrečné práce

MĚSTSKÝ BLOK V KLADNĚ

Miňovský Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh doplnění městské struktury v centru města Kladna. Projekt nabízí řešení v urbanistickém měřítku i podrobnější studii vybraných bytových domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.