Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Předmětem projektu bylo navrhnout novou lávku přes Friesovu strouhu na turistické stezce podél řeky Malé Labe. Jelikož se nacházíme na lesní turistické trase, byla snaha vytvořit nenápadný objekt, který splyne s okolní přírodou. Tak vznikl koncept Nelávky, která svojí pochozí vrstvou navazuje na turistický chodník. Konstrukce lávky je navržena tak, že nosná část lávky vytváří vanu, do které je vložena drenážní vrstva a na ni vrstva pochozí, která vizuálně odpovídá turistické trase. Vana je vytvořená ze 3 kusů štětové stěny, které jsou vodorovně položené vedle sebe a spojené ocelovými spojkami. Kolem dokola jsou navařené bočnice, které jsou vytvořené z plechu rozřezané štětové stěny. Zábradlí je vytvořené z ohýbané ocelářské oceli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr