Výstava ateliérových prací

OSTRAVA... JAKO SOUMĚSTÍ - MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Bc. Tomáš Olša, Lukáš Staněk

Anotace

Hlavní myšlenou návrhu je přesunout průmyslové části z centra na periferie, nebo do částí, kde je kumulace dopravy pro nákladní vozy mnohem příznivější. Lukrativní oblasti v centru se tak mohou využít jako plochy pro bydlení i jako pro plochy určené k pracovním příležitostem. Tím zamezit dezurbanizaci, se kterou se Ostrava v poslední dekádě potýká. Nový návrh průmyslových zón však respektuje zažitou velikost i měřítko a snaží se tak vytvořit přívětivé podmínky pro menší i větší živnostníky. Tyto haly mohou být navrženy s ohledem na moderní technologie a energetickou efektivitu, což přináší snížení environmentálního dopadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák