Výstava ateliérových prací

RADOTÍN | NA BREHU BEROUNKY

Matej Vinc

Anotace

Cieľom návrhu bolo vytvorenie nových možností rozvoja v území s vyššou hustotou zástavby v nízko-podlažných objektoch. Kľúčovým prvkom v koncepte je hlavná osa, ktorá sa tiahne priamo z vlakovej stanice až ku brehu Berounky. Táto osa plynulo prepája zástavbu s centrom Radotína, a tak vytvára príležitosť vzniku nového lokálneho centra na navrhovanom území. Koncept sa delí na päť celkov, z ktorých má každý svoje využitie. Týchto päť celkov vytvára kompaktnú nízko-podlažnú zástavbu s dostatočnou občianskou vybavenosťou v krátkej dochádzkovej vzdialenosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka