Výstava ateliérových prací

Proměna kláštera v Opočně

Kristýna Hořejší

Anotace

Předmětem zadání architektonické studie je budova bývalého kapucínského kláštera v Opočně. Cílem bylo najít novou náplň prostor kláštera a i jeho celého rozsáhlého areálu. Do hlavní budovy kláštera byla přemístěna městská knihovna, kavárna a hotelové ubytování. V areálu kláštera vznikl také jeden zcela nový objekt, a to skautská klubovna, která je umístěna v dostatečné vzdálenosti od budovy kláštera v rámci zachování soukromí obou objektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr