Výstava ateliérových prací

Na samotě u lesa

Bc. Vojtěch Michal

Anotace

Myšlenkou návrhu je vytvořit prostor blízký přírodě, který bude snadno udržitelný. navržené rostliny přechází z upravených záhonů až do volně rostoucí louky. Zahrada je koncepčně rozvržená, ale uživatelé prostoru si ji mohou upravovat podle sebe, její tvarové uspořádání závisí na sekání trávníku a louky. Majitelé tak mohou nechat zahradu zarůst lučním kvítím, nebo kolem bazénu vytvořit prostor pro válení se na trávníku. Navržený bazén se zimní zahradou nahradil stávající stodolu. Avšak půdorysně její původní rozvržení napodobuje. Materiál bude znovu použit a forma stodoly se opět obnoví. Ze dvora bude pohledem pořád připomínat starou stodolu postavenou ze zdiva a kamenů. Tento návrh je dále zpracován v realizačním projektu jako projektová dokumentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta