Výstava ateliérových prací

Knihovna Jablonec

Vojtěch Rozsypal

Anotace

Návrh nahrazuje dnes již kapacitně nevyhovující stávající městskou knihovnu. Prověřuje jednu z možných lokalit, a to zdánlivě nevhodnou parcelu dál od centra, navíc u jedné z nejrušnějších ulic ve městě. Návrh počítá i s novou zástavbou podél řeky Nisy, včetně dopravního terminálu, a s celkovou revitalizací nábřeží. Knihovna má potenciál právě toto území pozvednout z parkoviště u magistrály na nové centrum setkávání obyvatel. Samotný návrh budovy je pětipodlažní solitér s elipsovitým půdorysem, daným kontextem knihovny. Knihovna je doplněná multifunkčním sálem, galerií a kavárnou v přízemí, s volným výběrem i archivem ve zbylých patrech a zahradou na střeše. Fasáda se snaží působit jako pevná struktura chránící vnitřek, proražená nejnutnějšími otvory pro přirozené světlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.