Výstava ateliérových prací

OVĚŘOVÁCÍ STUDIE MOST

Viktor Bodnarchuk

Anotace

Studie se zabývá pestrým územím v okolí centra města Most, do kterého se propisuje vztah k parku Šibeník, výrazná členitost terénu a důležité dopravní úseky procházející územím.V řešeném území  je ambice této studie je dodat místu koncepci a všechny budoucí projekty zkoordinovat tak, aby se vytvořily předpoklady pro transformaci rozvojových ploch a veřejných prostorů v živoucí městskou čtvrť, navazující nejen na urbanistickou tkáň Mostu, ale na širší centrum města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel