Výstava ateliérových prací

NOVÉ KULTURNÍ CENTRUM | PŘEROV NAD LABEM

Kateřina Juricová

Anotace

NOVÉ KULTURNÍ CENTRUM nabízí obyvatelům Přerova nad Labem možnosti kulturního života, které nyní v obci chybí. Projekt sestává ze tří samostatných objektů - kavárny, komunitního centra a multifunkčního sálu - propojených „ambitem“, uvnitř kterého se nachází dvůr sloužící jako malá komunitní zahrada. Objekt s multifunkčním sálem je ze všech tří staveb největší a lze ho využívat pro různé kulturní akce či sportovní účely. Komunitní centrum má pak vytvořit nové sousedské vazby a utužit ty staré, protože se do Přerova stěhuje mnoho mladých rodin s dětmi, které se vzájemně neznají. Kulturní centrum odkazuje svou formou na historickou zástavbu Přerova, jedná se o soubor staveb se sedlovými střechami, které svým drobným měřítkem napodobují například stavby malých zemědělských usedlostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa