Výstava ateliérových prací

Miesta stretávania_Praha 5 a Košíře

Bc. Vendula Bryndziarová

Anotace

Projekt rieši nastolenú problematiku nejestvujúcich možností verejného priestranstva, určeného na stretávanie a zastavenie sa, odpozorovaných na Prahe 5. Tvorenie siete takýchto miest. Hodnotím priestory, ktoré sú do tejto siete už zaradené. Hľadám miesta, ktoré by do tejto siete mali byť zaradené a navrhujem, priestory, ktoré by takéto miesto mohli vytvoriť. Odvolávam sa na myšlienky inkluzívneho mesta a prostredia v okolí škôl. Z danej siete si vyberám územie Košířov (oblasť Cibuľka) a venujem sa mu v detailnejšom návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka