Výstava ateliérových prací

Sídl(hrad)iště

Bc. Kristýna Kubů

Anotace

Při návrhu nového sídliště mi bylo velkou inspirací hradiště, které se nachází na opačném svahu města. Ač se na první pohled zdají tyto dva pojmy dosti odlišné, mají při bližším zkoumání metaforickou podobnost, které jsem se rozhodla využít.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov