Výstava ateliérových prací

OBRADNÁ SIEŇ NA OČIACH

Tereza Táborská

Anotace

Čo pre nás znamená strata života? Ako a kde sa s ním lúčime? Čo tak vo viacfunkčnej budove, ktorá má za cieľ priniesť širšiu škálu emócii ako len smútok a bolesť? Sieň ktorá sa nechce skrývať za hranicami mesta ale naopak tvorí jeden z kultúrnych uzlov centra. Priestor pre všetky druhy obradov dopĺňa reštaurácia a tak sa objekt ako celok stáva miestom zastavenia. Kratšieho, dlhšieho, jedného z mnohých či posledného.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.