Výstava ateliérových prací

MEDZI ĽUĎMI A ZVIERATAMI

Simona Galiová

Anotace

Vytváranie hraníc - hranica medzi životom a smrťou, hranica lesa a mesta, hranica medzi zvieratami a ľuďmi ... Aj moja smútočná sieň s krematóriom tvorí akúsi hranicu. Predeľuje svet ľudí, svet zvierat a svet spoločný. Je úprimná, dôstojná a rešpektuje, je kontextuálna aj racionálna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.