Výstava ateliérových prací

PSÍ ÚTULEK

Eliška Cibulková

Anotace

Mezitratí. Periferie ve městě, zapomenuté místo ohraničené železnicí, kde si člověk chvílemi neuvědomuje, že je v Praze. Navrhujeme tady útulek, dočasný domov pro zatoulané nebo nechtěné psy. Do prostoru před mostem navrhuji veřejný dvůr, ze kterého jsou přístupné jednotlivé části útulku s různými funkcemi-veterina, kavárna, psí škola, psí salon a psí hotel. A kde se tak můžou potkávat lidi i psi. Středobodem prostranství se stává výcviková hala. Samotný útulek je tvořen dvěma řadami kotců, rovnoběžnými s tratí. Navrhuji jednoduché stavby z betonových tvárnic. Doprostřed umisťuji provozní budovu, kolem které se točí každodenní chod útulku. Útulek jako místo, které čeká-na psy a na lidi, kteří přijdou. Které je novým domovem. A taky místo, které se bude loučit, protože cíl je jinde.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský