Závěrečné práce

Sportovně rekreační středisko Plešivec

Bc. Adam Bruthans

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomního projektu bylo navrhnout objekt sportovně rekreačního horského hotelu na vrcholu Plešivec  V Krušných horách. Jedná se o hotel s vyhlídkovou věží na místě původního hotelu, který by svým objemem a kapacitou v budoucnosti nedostačoval. Převažující klientelou hotelu by měli být lidé orientovaní na zimní sporty (sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování), ale i letní sporty (turistika, cykloturistika). Konceptem projektu je doplnit chybějící ubytovací kapacity v okolí Plešivce v souvislosti s budováním nového lyžařského areálu Plešivec. Hotel by měl zabezpečit veškeré potřeby klientů podle současných trendů. Objekt je vybaven i příslušnými službami, jako jsou restaurace, konferenční prostory, wellness, fitness a technickým a provozním zázemím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.