Výstava ateliérových prací

LÁVKA KOKRHÁČ

Bc. Petr Meloun

Anotace

Lávka s názvem Kokrháč leží na křížení Boudeckého potoka a Krakonošovy cesty v blízkosti Horních Míseček. Přes lávku vede turistická trasa pojmenovaná Krakonošova cesta, která propojuje Horní Mísečky a Dvoračky. Návrh vycházel ze zadání KRNAPu, vytvořit lávku s dostatečnou šířkou a nosností pro průjezd čtyřkolky a jednoduchou montáží na místě určení a to bez náročné techniky. Konstrukce lávky je tak navržena z ocelových HEB a IPE nosníků tvořící nosný rám. Svařené zábradlí je rozděleno na jednotlivé prvky přišroubované k nosné konstrukci. Pojezdovou plochu tvoří dřevěné trámy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský